Mijn voordelen

Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan onze woonmaatschappij. Wij bieden je tal van voordelen.

De kwaliteit van de woning

Tijdens een huisbezoek gaan we na of jouw woning voldoet aan de kwaliteits- en comfortvereisten die gehanteerd worden door de Woonschakel Berg en Nete. We kijken de algemene en technische kenmerken na en kijken samen of er eventueel nog aanpassingen moeten gebeuren aan de woning alvorens ze bij ons in verhuur kan gaan.

De huurprijs

Wij bieden je heel wat voordelen en zekerheden aan als je jouw woning via de woonmaatschappij verhuurt. Hiertegenover staat een redelijke huurprijs.

Het huurcontract

Als je woning volledig in orde is en dus een conformiteitsattest heeft, dan kunnen we met jou een huurcontract voor minstens negen jaar afsluiten.

Einde van de huur

Het contract dat je afsluit met Woonschakel Berg en Nete valt onder het Vlaams woninghuurdecreet.