Einde van de huur

 

Opzegmogelijkheden

 

 

Het contract dat je afsluit met ons valt onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en Woonschakel Berg en Nete. 

 

In de ‘vulgariserende toelichting’ lees je welke opzegmogelijkheden je als eigenaar en Woonschakel Berg en Nete als huurder heeft. 

 

Einde van de huurovereenkomst

Als het huurcontract wordt opgezegd, dan contacteren wij jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels. 

 

Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weten wij welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden. 

 

Aan het einde van de opzegperiode geven wij je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en Woonschakel Berg en Nete hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.