Krijg ik voorrang?

We verkopen de sociale woningen in volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Dit zijn de voorrangsregels:

  1. Jij of iemand van jouw gezin heeft een handicap en de koopwoning is aangepast aan die handicap.
  2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kan er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een 'voldoende lokale band' hebt met de gemeente waarin de sociale woning ligt. 

Wat is een 'voldoende lokale band'?

  • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente. Of in een aangrenzende gemeente als die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere Vlaamse sociale woonmaatschappij ligt.
  • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
  • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.