Je huurt al van Woonschakel Berg & Nete en je wil je woning aankopen

 

1. Kooprecht zittende huurder

Het kooprecht zittende huurder kon maar uitgeoefend worden tot tot 31 december 2021. Huurders hebben na deze datum niet meer het recht op hun hun huidige huurwoning aan te kopen.

 

2. Vrijwillige verkoop huurwoning

Je kan als huurder echter nog wel de vraag stellen om je huidige huurwoning te willen aankopen.  Dit doe je via een brief.  De Raad van Bestuur beslist of ze al dan niet zal ingaan op je vraag op basis van 2 vuistregels:

  • beheer van het patrimonium naar de toekomst toe
  • de financiële gezondheid van de woonmaatschappij

 

Hoe verloopt de verkoopsprocedure?

  • Je neemt contact op met ons bureel en bezorgt ons een schriftelijke aanvraag tot aankoop van je woning.
  • Je vraag tot aankoop van de woning wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  Als de Raad van Bestuur haar akkoord heeft gegeven, zal de woning worden geschat. Dit gebeurt door een erkende landmeter. De kostprijs van deze schatting is ten laste van de huurder.
  • Het schattingsverslag wordt opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de huurder, één voor onze woonmaatschappij.
  • Je beslist of je de woning wil aankopen.
  • Je ondertekent een “eenzijdige belofte van aankoop” en contacteert een notaris voor de verdere afhandeling van de verkoop.