Wanneer krijg ik een toewijzing

1. Kijkdag

Als een project afgerond is en klaar voor verkoop, organiseren we een kijkdag.  Hierop worden alle kandidaten uitgenodigd die zijn ingeschreven voor dit register.  Samen met de uitnodiging van deze kijkdag krijg je ook van ons de definitieve verkooprijzen.

Na de kijkdag weten we graag van jou of je in aanmerking wil blijven voor dit project.

2. Toewijzing

De toewijzing gebeurt volgens het toewijzingsreglement sociale koopwoningen (bijlage I bij het Overdrachtenbesluit) en het toewijzingsreglement sociale kavels (bijlage II bij het Overdrachtenbesluit).

Bij elke toewijzing worden alle gunstig gerangschikte kandidaten groepsgewijs aangeschreven op basis van hun rangschikking. Onze woonmaatschappij beslist zelf welke omvang die groepsgewijze aanschrijvingen aannemen.

Voorrangsregels
Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: 

  1. Een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van onze woonmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest.
  2. Enkel in geval van toewijzing van sociale koopwoningen: een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden getroffen zijn door die handicap.
  3. Een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt.
  4. De chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers. 

Bij elk van de genoemde voorrangen wordt de woning of kavel bij voorrang overgedragen aan de kandidaat-koper die een woning of kavel wil aankopen en die beschikt over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.  

Als verschillende kandidaat-kopers een woning of kavel samen willen aankopen, moet minstens één van hen beschikken over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is om van de voorrang te genieten.