Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.  

Heb je een klacht? Lees meer informatie over waar je  met je klacht terecht kan. (pdf - 632 Kb) 

Onze medewerker van de  dienst woonbegeleiding, Stijn Wyns, zal deze klachten steeds vertrouwelijk en met de nodige ernst behandelen.  We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.   De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om ‘verhaal’ aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Ik meen onterecht geschrapt te zijn als kandidaat-koper.  Wat kan ik doen?

Heb je vragen bij jouw inschrijving of schrapping als kandidaat-koper? Contacteer dan onze woonmaatschappij voor meer informatie.  Is jouw inschrijving als kandidaat-koper geschrapt, dan kan je binnen de 30 dagen met een aangetekende en gemotiveerde brief aan de toezichthouder vragen om de beslissing te herzien. Je zal nadien binnen de 30 dagen een antwoord ontvangen van de toezichthouder, met een aangetekende brief.

Ik ben benadeeld bij de toewijzing van een woning. Wat kan ik doen?

In deze situatie kan je binnen de 6 maanden een beoordeling vragen van de toezichthouder. Dit doe je met een aangetekende en gemotiveerde brief.  De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijke beroep binnen dertig dagen aan de sociale woonmaatschappij of Wonen in Vlaanderen (WIV). De sociale woonmaatschappij of WIV betekent de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.