Krijg ik voorrang

 

In verschillende situaties moeten we voorrang geven. De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

 

1. Personen met een (mentale) beperking, (zorgbehoevende) senioren en éénoudergezinnen (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking (rolstoelgebruikers), senioren (65+'ers), mentale beperking (via vzw Ithaca) of éénoudergezinnen zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woning. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die tot één van deze doelgroepen behoren. 

 

2. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning. Of, hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen nadat Woonschakel Berg en Nete de beoordeling van de toezichthouder ontvangen heeft. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

 

3. Huurders die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gerenoveerd of afgebroken. 

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

 

4. Kandidaat-huurders die zelf een woning vinden

Kandidaat-huurders kunnen zelf een eigenaar zoeken die zijn pand wil verhuren aan hen via Woonschakel Berg en Nete. De kandidaat-huurder die de woning aanbrengt, kan er zelf in gaan wonen.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • De woning past voor het gezin van de kandidaat-huurder.
  • De eigenaar en Woonschakel Berg en Nete moeten een akkoord sluiten over de huurprijs.
  • De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen.

 

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.