Onderhoud

Kan mijn woning of appartement worden gecontroleerd?
Als huurder moet je de woning of het appartement goed onderhouden. Onze woonmaatschappij mag jouw woonst controleren op het onderhoud of mogelijke schade. Hiervan word je steeds schriftelijk verwittigd, waarna een medewerker komt kijken naar jouw woning of appartement.

Is er schade? Is de woonst slecht onderhouden? Dan worden afspraken gemaakt over wat moet worden hersteld en verbeterd. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een brief. Nadien zal opnieuw worden gecontroleerd of de afspraken nageleefd zijn.

Er is ingebroken in mijn woning of appartement. Wat moet ik doen?
Onze woonmaatschappij is niet verantwoordelijk voor diefstal in jouw woonst. Werd er ingebroken en is er schade? Dan moet deze schade worden hersteld, waarvoor jij als huurder verantwoordelijk bent. Verwittig bij inbraak altijd de politie. Zij zullen een proces-verbaal opmaken en de situatie opvolgen. Ben je verzekerd tegen diefstal? Verwittig dan ook jouw verzekeringsagent.

Er is schade in mijn woning of appartement, waarvoor de woonmaatschappij verantwoordelijk is. Wat moet ik doen?
Is er in de woning schade die ten laste valt van onze woonmaatschappij? Neem dan contact op met onze technische dienst. Dit kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk op het bureel. Tip: raadpleeg eerst het ZieZo!...-boekje (pdf - 4.2Mb)  om na te gaan wie verantwoordelijk is voor de schade. Als je onze woonmaatschappij niet tijdig verwittigt van de schade, kunnen de kosten van bijkomende schade aan jou worden aangerekend.