Huisvuilophaling

Hoe wordt het huisvuil opgehaald?
Het huisvuil wordt door IOK of IVAREM opgehaald volgens het DIFTAR-systeem in grijze containers (restafval) en groene containers (groente-, fruit- en tuinafval). In Putte wordt niet gewerkt met de groene containers.

De andere ophalingen (PMD, papier en karton, glas, …) gebeuren door de gemeente.

Als je voor lange tijd afwezig bent (ziekte, vakantie, …) moet het vuilnis volledig verwijderd worden zodat het geen ongedierte aantrekt en de buren geen hinder ondervinden.

Heb je vragen over het ophalen van het huisvuil? Neem dan contact op met de diensten van IOK (inwoners Heist-op-den-Berg) op het gratis nummer 0800/97 687 of IVAREM (inwoners Putte) op het gratis nummer 0800/90 441.

Wanneer wordt het huisvuil opgehaald?
Dit kan je terugvinden op de afvalkalender. Heb je geen afvalkalender? Vraag dan een nieuwe aan of download deze via de website van de gemeente Heist-op-den-Berg of van de gemeente Putte

Waar en wanneer mag ik mijn huisvuil buitenzetten?
Je mag het huisvuil op de stoep plaatsen vanaf 19u op de avond vóór de ophaling. Het huisvuil moet geplaatst worden aan de eigen woning of appartement. Voor sommige appartementsblokken zijn er gezamenlijke verzamelplaatsen.