Verzekering

Is het gebouw van mijn woning of appartement verzekerd?
Alle woningen en appartementen zijn door ons verzekerd op de risico’s die het gebouw kan oplopen (brand, waterschade, …).


Worden de kosten voor schade doorgerekend op mij als huurder?
In de verzekering zit de clausule “afstand van verhaal ten voordele van de huurders”. Dit betekent dat de kosten voor schade (die door de verzekering gedekt is), niet worden doorgerekend op onze huurders. Is er kwaadwilligheid, dan zullen de kosten wél worden doorgerekend.

De verzekering heeft een vrijstelling van € 308,93 (cijfers april 2023). Dit wil zeggen dat de eerste € 308,93 niet zal worden uitbetaald bij schade.


Moet ik zelf nog een verzekering nemen?
Jouw inboedel is niet via ons verzekerd. Onder inboedel wordt verstaan: meubels, toestellen, kledingstukken, vaste installaties die niet door onze woonmaatschappij werden geplaatst (tuinhuis, carport, vals plafond, zonwering, schotelantenne, veranda, …), de waarde van schilder- en behangwerken, …

Als huurder moet je zelf een verzekering nemen voor jouw inboedel. Dit mag bij eender welke verzekeringsmaatschappij die in België is erkend. 
Naast deze verzekering raden we jou aan ook een familiale verzekering te nemen.


Wat moet ik doen bij schade?

  1. Je verwittigt onmiddellijk onze woonmaatschappij.
  2. Is er schade aan de inboedel? Doe dan aangifte bij jouw verzekeringsmaatschappij. Breng ook onze woonmaatschappij op de hoogte.
  3. Bezorg de prijsoffertes voor het opnieuw schilderen aan onze woonmaatschappij. 
  4. Neem zeker voldoende duidelijke foto's van de schade.