Mijn inkomen verandert

 

Wanneer kan ik een herberekening vragen?

  • Als je op pensioen gaat en jouw pensioen lager ligt dan het referentie-inkomen: je bezorgt een attest van jouw pensioenfonds.
  • Als jouw inkomen op dit moment 20% lager ligt dan het referentie-inkomen: je bezorgt een bewijs van het inkomen dat jij en jouw gezinsleden ontvangen hebben in de afgelopen 3 maanden.
  • Als een gezinslid vertrekt, komt bijwonen of overlijdt.

 

Welke gezinsleden moeten iets bewijzen?
We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. 

Wanneer moet je de bewijzen bezorgen?
De huur wordt aangepast vanaf de 1e dag van de daarop volgende maand.

Welke bewijzen moet je bezorgen?
Heb jij of één van jouw gezinsleden in de laatste drie maanden één van onderstaande inkomsten ontvangen? Dan lees je in de 2de kolom wat je moet doen. Opgelet: altijd alle attesten van de 3 meest recente maanden bezorgen.

Loon                                         -> Bezorg je loonbriefjes
Ziekte-uitkering                      -> Bezorg een attest van het ziekenfonds
Werkloosheidsuitkering        -> Bezorg een attest van de vakbond
Brugpensioen                         -> Bezorg een attest van de vakbond + een bewijs van het inkomen van je vroegere werkgever
Ouderschapsverlof                -> Bezorg een attest van de RVA
Tijdskrediet                             -> Bezorg een attest van de RVA
Geen inkomen                       -> Bezorg een verklaring op eer