Hoe wordt je huurprijs berekend

 

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
Inkomen/54 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

 

Inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 54.

Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 53, 52 of 51 in plaats van 54.

1/54ste van het jaarinkomen als dit lager is dan de toepasselijke inkomensgrens;

1/53ste van het jaarinkomen als dit hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125 % van de toepasselijke inkomensgrens;

1/52ste van het jaarinkomen als dit gelijk aan of hoger is dan 125 % van de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 150 % van de toepasselijke inkomensgrens;

1/51ste van het jaarinkomen als dit gelijk aan of hoger is dan 150 % van de toepasselijke inkomensgrens.

 

De inkomensgrens bedraagt voor 2024 :

€ 29 515 voor een alleenstaande

€ 31 987 voor een alleenstaande met een handicap

€ 44 270 voor een gezin, verhoogd met € 2 475 per persoon ten laste.

 

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 22 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Je krijgt dan een halve gezinskorting op voorwaarde dat de andere ouder (of voogd) bevestigt dat het bezoekrecht wordt uitgeoefend. Dit kan aan de hand van de 'verklaring op eer kinderlast' (pdf - 113Kb). Huurt de andere ouder ook een sociale woning? Hij krijgt dan ook een halve gezinskorting.

We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

 

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Bij appartementen met collectieve verwarming betaal je maandelijks een voorschot voor aardgas in je huurprijs. 

 

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze woonmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

 

Energiecorrectie

Als wij, jouw woonmaatschappij, extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

 

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

 

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Heb je een vraag over je huurberekening?
015 247186 (druk 1) of via mail

Heb je een vraag over de verzekering?
015 247186 (druk 3 en dan 1) of via mail