Huurders met eigendom

In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels.

 

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.

 

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

 

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.

 

Heb je een eigendom?

 

Je bent verplicht om onze maatschappij hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.