Ik kan niet betalen  

Ik heb betalingsproblemen. Wat moet ik doen?
Als huurder is het belangrijk dat je de huur elke maand correct betaalt. Heb je toch moeilijkheden om de huur te betalen? Contacteer dan onze dienst woonbegeleiding, zodat we dit samen kunnen bekijken. Onze dienst woonbegeleiding komt bij jou op huisbezoek om de problemen te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Hierbij wordt steeds de procedure huurachterstallen gevolgd.

Indien de huurachterstal hoog oploopt of je weigert actief mee te werken aan een oplossing, kan dit leiden tot uithuiszetting.

Contacteer ons

015/24.71.86 (druk 4) of via mail